Category Archives: Bao quy đầu

Bao quy đầu là phần da mỏng bọc một phần hay toàn phần của dương vật. Bình thường Bao quy đầu có cấu tạo gồm hai lớp cơ trơn, da với mạch máu, nơ ron và niêm mạc.