Category Archives: HIV & AIDS

HIV là một loại virus gây tổn hại cho hệ thống miễn dịch. HIV là tình trạng suốt đời và khó điều trị, người nhiễm HIV có thể bị AIDS